Πληροφορίες πρόσβασης στο my520 web-service

Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπηρεσίας: https://www2.my520.gr/ws/

Γενική μορφή αιτήματος : https://www2.my520.gr/ws/{μορφοποίηση}/{γλώσσα}/[κωδικός barcode]

Επεξήγηση παραμέτρων:

 • κωδικός barcode: Ο κωδικός ean13, itf14 ή ean8 για τον οποίο χρειάζεστε πληροφορίες.
 • μορφοποίηση : Ο τύπος της μορφοποίησης στον οποίο θέλετε να λάβετε πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κωδικό. Οι πιθανές επιλογές είναι 'html', 'xml', 'json'. Η παράμετρος αυτη είναι προαιρετική με προεπιλεγμένη τιμή 'html'.
 • γλώσσα: Η γλώσσα στην οποία θέλετε να λάβετε τις πληροφορίες για τον συγκεκριμένο κωδικό. Οι πιθανές επιλογές είναι 'el', 'en'. Η παράμετρος αυτη είναι προαιρετική με προεπιλεγμένη τιμή 'el'.

* Ο κωδικός barcode είναι υποχρεωτικός ** Εαν παραλείψετε τις παραμέτρους "μορφοποίηση" και "γλώσσα" χρησιμοποιούνται οι προεπιλεγμένες τιμές

Παραδείγματα αιτημάτων

 1. Αίτημα για μορφοποίηση απλού κειμένου

  https://www2.my520.gr/ws/5201000000013

  Απάντηση:
  520 Barcode Ελλάς<br />Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ 36Β, 145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ<br />Εφαρμογή my520<br />Ελλάδα<br />Νέα εφαρμογή από την 520 Barcode Ελλάς<br />
  

 2. Αίτημα για μορφοποίηση XML

  https://www2.my520.gr/ws/xml/5201000000013

  Απάντηση:
  <Article version="1.0">
    <ItemName>Τίτλος Προϊόντος</ItemName>
    <CountryOfOrigin>Χώρα προέλευσης</CountryOfOrigin>
    <ConsumerInfo>Πληροφορίες για τον καταναλωτή</ConsumerInfo>
    <CompanyData>
      <name>Τίτλος Εταιρίας</name>
      <Address>Διεύθυνση</Address>
      <Area>Περιοχή</Area>
      <City>Πόλη</City>
      <PostalCode>Τ.Κ.</PostalCode>
    </CompanyData>
  </Article>
  
  

 3. Αίτημα για μορφοποίηση JSON

  https://www2.my520.gr/ws/json/5201000000013
  Απάντηση:
  
  { "Article": { "-version": "1.0", "ItemName": "my520", "CountryOfOrigin": "", "ConsumerInfo": "\u039d\u03ad\u03b1 \u03b5\u03c6\u03b1\u03c1\u03bc\u03bf\u03b3\u03ae \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03b7\u03bd 520 Barcode \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03c2", "CompanyData": { "name": "520 Barcode \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03c2", "Address": "\u03a0\u039b\u0391\u03a4\u0395\u0399\u0391 \u0391\u0393. \u0394\u0397\u039c\u0397\u03a4\u03a1\u0399\u039f\u03a5 5", "Area": "\u039a\u0397\u03a6\u0399\u03a3\u0399\u0391", "City": "\u0391\u0398\u0397\u039d\u0391", "PostalCode": "145 62" } } }

Πνευματικά δικαιώματα 2016 - 2023 - 520 Barcode Ελλάς ΑΕ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.developed by S & J N.