Επιλογή διαστήματος στατιστικών:  

0

  Πλήθος Κωδικών Ειδών:
Χρονική Κατανομή Βασικών Ενεργειών
Κατηγορίες με τα περισσότερα προϊόντα
Μηνιαία στατιστικά για το έτος 2022
Μηνιαία στατιστικά για το έτος 2021
Μηνιαία στατιστικά για το έτος 2020
Φόρτωση Περισσότερων

...   Τα "Στατιστικά Στοιχεία" αφορούν τις κινήσεις που έγιναν από την έναρξη λειτουργίας του my520 (25 Ιανουαρίου 2016) και δεν συμπεριλαμβάνουν ενέργειες που έγιναν στην προηγούμενη υπηρεσία "Δημιουργία Barcode" της 520 Barcode Ελλάς. Το "Πλήθος Κωδικών Ειδών" συμπεριλαμβάνει όλους τους κωδικούς ειδών που περιέχονται στο my520 δηλαδή όλους τους κωδικούς που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη υπηρεσία "Δημιουργία Barcode" και όλους τους κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί από τους χρήστες του my520 και από την ομάδα υποστήριξης του my520. Ο Αριθμός των Ενεργών Χρηστών αφορά τους ενεργούς χρήστες την τελευταία ώρα.

Πνευματικά δικαιώματα 2016 - 2022 - 520 Barcode Ελλάς ΑΕ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.developed by S & J N.